Det vackra Dalarna

Inget annat landskap i Sverige rymmer så mycket svensk historia som Dalarna gör. Här är det lätt att spåra det som var grunden till det moderna Sverige. Dalarna är landskapet från vilket Gustav Vasa hämtade sina män och återtog den svenska tronen, och det är också här som världens första aktiebolag skapades. Det finns så […]